Segmenty koron wiertniczych Premium Titanium 10 mm

(poniżej na stronie)

Zastosowanie: Beton, beton zbrojony, klinkier

Wysokość segmentu: 10 mm

ID-Nr. 7303

Średnica: 30 mm


ID-Nr. 6542

Średnica: 40 mm - 50 mm


ID-Nr. 6543

Średnica: 50 mm - 70 mm


ID-Nr. 6544

Średnica: 70 mm - 80 mm


ID-Nr. 6545

Średnica: 90 mm - 120 mm


ID-Nr. 6546

Średnica: 120 mm - 140 mm


ID-Nr. 6547

Średnica: 150 mm - 180 mm


ID-Nr. 6548

Średnica: 180 mm - 250 mm


ID-Nr. 6549

Średnica: 250 mm - 300 mm


ID-Nr. 6550

> 300 mm

×

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wolfmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, realizacji zamówień i przesyłek towarów;
  3. Odbiorcą danych osobowych będzie firma Wolfmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (jej pracownicy) oraz podmiot przetwarzający dane osobowe Kancelaria Rachunkowo Prawna Murix Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu ustania przydatności;
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.